Visie en Missie

Wat wil de Wereldwinkel?

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat ze verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en voldoende kansen op ontwikkeling.

De wereldwinkels vinden dat  de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van de producten laten ze zien dat handel ook anders kan en bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.