Veiligheid en privacy

Bij de Wereldwinkel gaan we zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Wij garanderen je privacy ongeschonden te laten. Dit doen wij op de volgende manieren:

  • Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Je persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een beveiligde, niet-publieke database.
  • Je transactiegegevens worden beveiligd over het internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen om je gegevens te onderscheppen.
  • Wij gebruiken je e-mailadres slechts éénmalig om je bestelling af te ronden. Wij gebruiken je e-mailadres alleen voor nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere circulaires als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
  • Als je geen e-mails meer van wereldwinkels.nl wilt ontvangen, kun je je ten alle tijden uitschrijven door te klikken op de links onderin je ontvangen e-mails.

Voor een bestelling, kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

  • Je naam en adres. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van je product goed af te handelen.
  • Je e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals je creditcard- of bankrekeningnummer. Dit gebruiken we om je bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wereldwinkel Tegelen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Wereldwinkel Tegelen.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Wereldwinkel Tegelen in samenwerking met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein, welke geen eigendom zijn van dit domein, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de lokale Wereldwinkel. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.  De Wereldwinkel Tegelen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.